SIKKERHED

CAMP ADVENTURES CLICK-IT-SYSTEM

Tryghed er udgangspunktet for en sjov og spændende dag. Derfor er sikkerhed førsteprioritet på Camp Adventure.

På Camp Adventure anvendes markedets bedste sikkerhedssystem, CliC-iT, der fungerer ved hjælp af et magnetsystem i karabinhagerne. Det betyder kort sagt, at du er 100% sikret fra du træder op på en bane og indtil du rører skovbunden igen.

På Camp Adventure tager vi det fulde ansvar for din sikkerhed. Vi er ansvarsforsikret hos Alm. Brand, og vores gæster skal IKKE skrive under på, at ophold på banerne er på eget ansvar. Det betyder, at Camp Adventure lovmæssigt er erstatningsansvarlig for, hvad der sker på Camp Adventure, så længe du som gæst følger vores instruktørers instrukser. Bemærk, at der ikke tages ansvar for beskadigelse af personlige ejendele, som f.eks. mobiltelefoner, briller, tøj etc.

Alle konstruktioner har de nødvendige godkendelser fra myndighederne og politiet og er underlagt løbende kontrol.

MAX VÆGT: 120 KG

Forsikringsattest

CAMP ADVENTURES 10 SIKKERHEDSREGLER

1. Instruktørernes instrukser skal til hver en tid følges og står ikke til diskussion.
2. Du må ikke benytte aktiviteterne på Camp Adventure, før du har gennemgået sikkerhedsintroduktionen af en af Camp Adventure’s instruktører.
3. Spørg altid, hvis noget er uklart i instruktionen.
4. Bevæg dig roligt og kontrolleret gennem forhindringerne.
5. Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre former for rusmidler, når du opholder dig på banerne eller i klatrehallen.
6. Det er kun tilladt at være én person på forhindringerne ad gangen. Vent til der er frit, før du bevæger dig ud på forhindringen.
7. Ved eventuelle fejl eller mangler på banerne, skal personalet straks kontaktes.
8. Personer med hjerte, lunge, ryg- og nakkeproblemer samt gravide benytter banerne på eget ansvar.
9. Det er ikke tilladt at smide affald i skovene ved Camp Adventure, og toiletterne skal til enhver tid benyttes.
10. Såfremt instruktørerne skønner personer uegnede til at gennemføre banerne efter endt instruktion eller ved misligholdelse af ovenstående, vil personen blive bedt om at forlade Camp Adventure.  Billetter vil ikke blive refunderet.

KONTAKT

FIND VEJ
Der er ind- og udkørselsforbud til og fra Ny Næstvedvej. I stedet er der indkørsel fra Denderupvej. Der er skilte hele vejen til Camp Adventure.

PARKERING
Der er gratis parkering lige ved indgangen til Camp Adventure.

Camp Adventure

38150030

Denderupvej 19, 4690 Haslev

info@campadventure.dk

Camp Adventure

GermanEnglish